Обучение за пожарникар при спешни случаи

Част от обучението за спешни пожарникари:


През юни 2022 г. Ецигатор проведе обучение относно спешни случаи при пожар, пожарникар от местната улична общност ни показа как да използваме пожарен хидрант при авария и как да избягаме правилно, когато възникне пожар, тъй като много материали за батерии се съхраняват в нашия склад, е по-рисковано за да причини инцидент с пожар, ако батериите са неправилно складирани, след обучението, цигатор предприе много мерки за складиране на батерии в специални секции за батерии и се опита да не ги съхранява дългосрочно.Получаване на най-новата цена? Ще отговорим възможно най-скоро (в рамките на 12 часа)