Новини| Повече ▼ >

  • 08-10/2023
    Разпоредбите за вейпинг на Колумбия са пример за проактивен подход за справяне със сложността на пейзажа на вейпинга. Чрез забраната на рекламата, класифицирането на продуктите за вейпинг като тютюн и въвеждането на ограничения върху обществената употреба, колумбийското правителство демонстрира своята отдаденост към опазването на общественото здраве. Регламентите се стремят да постигнат баланс между индивидуалните свободи и защитата на благосъстоянието на своите граждани.

Получаване на най-новата цена? Ще отговорим възможно най-скоро (в рамките на 12 часа)