Новини| Повече ▼ >

  • 08-08/2023
    въпреки че забраната на Венецуела върху продуктите за вейп е значителна регулаторна мярка, нейното дългосрочно въздействие върху пазара и резултатите за общественото здраве остава да се наблюдава, особено в светлината на бразилския опит. Тъй като нацията върви напред с тази забрана, ще бъде от решаващо значение да се наблюдават нейните ефекти върху потребителското поведение, здравето и по-широката пазарна динамика.

Получаване на най-новата цена? Ще отговорим възможно най-скоро (в рамките на 12 часа)