Доставяйте маски по време на Covid -19

Социално подпомагане Дейност, изпращане на маски на хора в нужда


В началото на 2020 г., бързото разпространение на covid -19, маските бяха разпродадени във всеки магазин и аптека, много възрастни хора и хора нямаха маски и бяха в опасност от covid -19, Ецигатор осъзна трудните ситуации от тези хора в нужда и закупиха над 10 000 броя маски, за да помогнат на възрастни и хора в нужда, на всички не беше лесно, но цигатор като предприятие пое голяма отговорност за тези хора.

Получаване на най-новата цена? Ще отговорим възможно най-скоро (в рамките на 12 часа)